ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ

CAS( Cognitive Assesment System)
CAS( Cognitive Assesment System) Bilişsel Değerlendirme Sistemi 5-17 yaş arası bireylerin bilişsel alanlarının detaylı bir şekilde değerlendirilmesini ve okul başarısının önceden kestirilmesini sağlar..

✅ CAS testi Öğrenme Güçlüğü başta olmak üzere, birçok akademik sorunun eğitsel, psikolojik, nörolojik tanılamasında güçlü veriler sunabilen bir testtir. Örneğin, okumadaki şifre çözmeyle ve kısa süreli işitsel hafıza ile ilişkili Ardıl Bilişsel İşlem(4 alt testlerden biri) problemlerinin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir. Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel İşlem Puanları okuduğunu anlamayla ilgili olabilir. Aynı şekilde, matematik problemlerinin çözümüyle ilgili Planlama güçlüklerinin belirlenmesinde kullanılabilir. .

✅ CAS, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu olan çocukların bilişsel işlem özelliklerinin değerlendirilmesi için uygun bir araçtır. .

CAS, ciddi duygusal bozuklukları olan çocukların değerlendirilmesinde de yardımcı olabilecek bilgiler sağlar. Bu çocukların davranış kontrolü, diğer kişilerle yaşadıkları sosyal problemleri ve dürtüsellikle ilgili olarak yaşadıkları güçlükleri CAS Planlama ölçeğindeki düşük puanlarla ilişkilendirilebilir..

✅Bir çocuğun zihinsel engelli olma ihtimalinin belirlenmesinde CAS testi iki açıdan kullanışlıdır. Birincisi, çocuğun eğitim yoluyla sonradan öğrendiği bilgilere çok az ihtiyaç duyan bir değerlendirme sağlar. Böylece çocuk bilgi eksikliği nedeniyle testlerde başarısız olmayacak ve doğal performansı puanlara tam olarak yansıyacaktır. İkincisi, birçok farklı bilişsel işlemin değerlendirilebilmesine olanak sağladığı için ayırıcı tanıya yardımcı olabilecektir..
💡CAS bilişsel değerlendirme sisteminin uygulanmasından sonra hazırlanan ‘Uzman Raporu’ en başta çocuğun Psikiyatristi, Psikoloğu, Özel Eğitim Uzmanı, Rehber Öğretmeni açısından önemli veriler taşır...
CAS Zeka Testi İstanbul Üniversitesi Sertifikalı Uzman Psikolog Gözdenur Yalmancı tarafından uygulanmaktadır.
Çocuğumda ne gibi belirtiler görürsem CAS Testi yaptırmalıyım ?
- İlk olarak öğrenci ödevlerini organize edemiyorsa
- Okumakta ya da okuduğunu anlamakta güçlük çekiyorsa
- Problem çözerken matematik kurallarında ilgisiz uygulamalar yapıyorsa
- Okul materyalleri ya da ödevleri hep eksik geliyorsa
- Ödeve nerden başlayacağını bilemeyor, odaklanamıyorsa
- Birşey üzerinde birkaç dakikadan fazla çalışmakta zorlanıyorsa
- Sınıftaki dikkat dağıtıcılara direnmekte güçlük çekiyorsa
- Sorulan sorulara farklı cevaplar veriyorsa
- Yönergeleri sık sık unutuyorsa
- Harfleri tanımakta zorlanıyor, tanıdık kelimeleri hızlıca okuyamıyorsa
- Okuduğu metindeki anafikri seçmede, temayı yapılandırmada zorlanıyorsa
- Sayıları ve sembolleri tanımada güçlük yaşıyorsa
- Hane değerlerinde hatalar yapıyor, para birimlerini öğrenemiyor,uzamsal desteği yapılandırmada zorlanıyorsa
- Problemin çözümü sırasında bir adımı eksik bırakıyor ya da sıralamayı karıştırıyorsa
- Okurken ya da yazarken sıra atlıyorsa
- Çabuk unutuyorsa
- Ses eksiltme ya da ekleme sorunları yaşıyorsa (elli-eli gibi)
- Hikayenin dizilimlerini anlayamıyorsa
- Öznesi yüklemi olan kurallı cümleler kurmakta güçlük çekiyorsa...
👉🏻Mutlaka CAS Bilişsel İşlem Testine yönlendirilmelidir...