Ekibimiz

Uzm. Psi. Dnş. Eser YAYVAN


Bireysel Psikoterapist


Çift ve Aile Terapisti


-• 2007 yılında Çukurova Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur.
- Çukurova Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nde "Lise Öğrencilerinin Kariyer Uyum Yeteneklerinin Bağlanma Stilleri İle İlişkisinin İncelenmesi" konulu tezli yüksek lisansını tamamlamıştır.
- 2007 - 2009 yılları arasında Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi nde Öğrenme Güçlüğü, Hafif - Orta - Ağır Mental Retardasyon, İşitme Engelli, Fiziksel Engelli, Dil ve Konuşma Bozukluğu, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocukların aileleriyle çalışmıştır.
- 2009 - 2013 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay rütbesiyle 4 yıl boyunca RDM Amiri olarak er-erbaş, sivil memurlar, askeri personel ve ailelerine psikolojik danışmanlık hizmetleri vermiştir.


ALDIĞI EĞİTİMLER

• GATA öğretim üyesi Prof.Dr. Kamil Nahit ÖZMENLER tarafından yürütülen ‘İleri Düzey Koruyucu Ruh Sağlığı’ ve Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Nesrin HİSLİ ŞAHİN tarafından yürütülen ‘Stres Yönetimi ve İntihar’ adlı sertifika programına katılmıştır.
• 2013 Ocak ayında Adana - Sistemik Psikoterapi Enstitüsü (web adres:sistemikpsikoterapi.org.tr) - Prof. Dr. Turan AKBAŞ aracılığıyla - Almanya - IF Weinheim Aile ve Evlilik Terapisi Enstitüsü’nden her biri dört gün olan iki hazırlık eğitimi ve yaklaşık 4 yıla yayılmış temel eğitimi tamamlamıştır. Temel eğitim her biri 5 gün olan 11 kuramsal eğitim ve her biri 2 gün olan 12 süpervizyon eğitimlerini içermektedir. Eğitimler Weinheim Aile Terapi Enstitüsünden gelen Alman eğitimciler (Hagen Böser, Claudia Terrahe-Hecking, Hans Lieb, Cornelia Hennecke) tarafından verilmektedir.Weinheim Aile ve Evlilik Terapisi Enstitüsü 1975 yılında kurulmuş olup Almanya’daki aile ve sistem terapileri alanında eğitim veren en eski enstitüdür.
• Sistemik Psikoterapi Enstitüsü Başkanı Prof.Dr. Turan Akbaş tan 5 modül den oluşan Sistemik Cinsel Terapi eğitimini tamamlamıştır. - http://www.sistemikpsikoterapi.org.tr/egitimler/cinselTerapi.php
• 2017 Eylül ayında Adana - Sistemik Psikoterapi Enstitüsü (web adres:sistemikpsikoterapi.org.tr) - Prof. Dr. Turan AKBAŞ aracılığıyla - Almanya - IF Weinheim Aile ve Evlilik Terapisi Enstitüsü’nden her biri 5 gün olan toplamda 6 modül olan Çocuk ve Ergen Terapisi eğitimi programına devam etmektedir.
• 2018 Eylül ayında Weinheim Psikoterapi Enstitüsü Başkanı Dr. Hagen BÖSER tarafından verilen ACT(Kabul ve Kararlılık Terapisi) eğitimini almıştır.
• 2019 yılında Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu tarafından yönetilen "İlişki Pusulası, Aile Çalışmaları Enstitüsü"den Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi eğitiminin ilk Modülünü tamamlamıştır.

ÇALIŞMA ALANLARI

Yetişkinlerle;
• Bireysel Psikoterapi
• Çift Terapisi
• Aile Terapisi
• Cinsel Terapi çalışmaları sürdürmektedir.

Ersin BAKIN


Psikolojik Danışman


Psikodrama


Yaratıcı Drama


Oyun Terapisi


-2003-2007 Çukurova Üniversitesi, Adana Lisans, Psikolojik Danışma ve Rehberlik
SEMİNER ve KURSLAR
- Psikodrama Eğitimi - Uzm. Psk. Neşe Karabekir, Uzm. Psik. Dan. Deniz Altınay- İstanbul Psikodrama Enstitüsü(IPI), İstanbul
- Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği- Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi
- Geri Bildirim Temel Eğitimi- Çağdaş Drama Derneği- Psikolog Ü.Erçin Kimmet
- Bireysel Psikodrama – İstanbul Psikodrama Enstitüsü Uzm. Psk. Neşe Karabekir
- Kuşaklararası Psikodrama Konferansı- Jacob Gershoni
- Psikosomatik Psikodrama ve Kuşaklararası Tekrarı Konferansı -Judith Teszary
- Psikodramada Temel Teknikler- IPI- Deniz Altınay
- Rol kuramı ve Psikopatolojik Bozukluklar- IPI- Deniz Altınay
- Bir Psikodrama Oturumunun Teknik Analizi- IPI- Deniz Altınay
- Grup Psikoterapisinde ve Psikodramada Terapötik Faktörler- IPI- Neşe Karabekir
- Sosyometrinin Farklı Yüzleri – Uzm. Psk. Dan. Deniz Altınay, Uzm. Psk. Neşe Karabekir, Marcia Karp, Eva Fahlstrom
- Yoğunlaştırılmış Çocuk Merkezli Oyun Terapisi- Nisan Psikolojik Danışma- Uzm.Psik.Dan.Filiz Çetin
- Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi- Family Enhancement & Play Therapy Center- Phi. D. Rise VanFleet
- Çocuk ve Ergenlerle Klinik Görüşme ve Değerlendirme, Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Eğitimi-Polimed Psikiyatri Merkezi- Dr. Neslim G. Doksat
- Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Teknikleri, Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi Teknikleri, Filial Terapi ve Oyun Terapisinde Dışavurumcu Teknikler, Nişantaşı Psikiyatri. Dr. Rıdvan Üney, Uzm. Psk. Merve Demir