EMDR TERAPİSİ

Türkçe Açılımı “Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme” olan EMDR Terapisi, Francine Shapiro tarafından geliştirilmiş ve milyonlarca kişiye ulaşarak etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmış güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır.

Bu yaklaşım, beynin adaptif bilgi işleme sisteminin normal işleyişni bozan küçük büyük travmatik anıların acı verici etkilerinin, beynin her iki yarım küresinin hafifçe uyarılarak etkilerini azaltma temeline dayanır. Bilateral (çift yönlü) uyarımlar göz hareketleri, işitsel veya taktil (dokunsal) uyaranlar yoluyla yapılır. EMDR terapisi hipnoz değildir ve ilaçlı bir müdahale içermez, herhangi bir yan etkisi yoktur.

EMDR Terapisi aşağıda belirtilen psikolojik rahatsızlıklarda yaygın bir şekilde kullanılmakta ve kullanım alanları gün geçtikçe genişlemektedir.

 • Panik Bozukluğu
 • Kaygı Bozuklukları
 • Depresyon
 • Komplike Yas
 • Kompleks Travma

 • Disosiyasyon
 • Rahatsız Edici Anılar
 • Fobiler
 • Ağrı Rahatsızlıkları
 • Yeme Bozuklukları

 • Performans Kaygısı
 • Stres Kontrolü
 • Bağımlılıklar
 • Cinsel ve/veya Fiziksel Taciz
 • Beden Algısı Bozuklukları

 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Migren ve Fantom Ağrı
 • Davranım Bozuklukları ve Özgüven Sorunları

 • Çocuk ve ergenlerin karşılaştıkları zorlu yaşam olayları veya ilişkisel travmaların etkileri sağlıklı bir şekilde işlenmediğinde çeşitli duygusal güçlüklere ve gelişimsel aksaklıklara sebep olabilmektedir. Çocuk EMDR terapisi bağlanma teorisi ve adaptif bilgi işleme modelini temel alan gelişimsel bir modeldir.
  Travmatik anılara müdahalenin yanı sıra ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkinin desteklenmesi, bağlanma problemlerinin gözlemlenmesi ve burada var olan yaralanmalara müdahaleyi içerir. Bu yönüyle çocuk v ergenlerle EMDR çalışmaları sırasında ailenin katılımına ve iş birliğine fazlaca ihtiyaç duyulmaktadır.

  Travmatik anılar işlemlenirken, çocuğun duygularını düzenleyebilme ve kendi kendini rahatlatabilme becerileri de desteklenir. Standart EMDR protokolünde olduğu gibi çocuklarda da travmatik anılar işlemlenirken beynin çift yönlü uyarımı (bilateral uyarım) ile birlikte imajinasyon, öyküleme ve oyun tekniklerinden sıklıkla faydalanılır.

  Çocuk ve ergenlerde EMDR terapisi travmatik yaşam olaylarının etkilerinin azaltılması, korku ve kaygılarla baş edebilme, bağlanma yaralarının sağaltımı ve çeşitli davranışsal güçlükler ve bu güçlüklerin altında yatan duygusal stresin boşaltımı gibi çok çeşitli problem alanlarına müdahalede etkin bir şekilde kullanılmaktadır.