OYUN TERAPİSİ

OYUN TERAPİSİ


Oyun terapisi; çocuğun sembolik oyun oynamaya başladığı dönemden itibaren (yaklaşık 2 yaş civarı) kullanılabilen ve çocuğun oyun yoluyla kendini ve dünyayı anlamasına, ifade etmesine, bilinçaltı çatışmalarını çözmesine ve bu çatışmaların kaynaklık ettiği duygusal-davranışsal güçlüklerin çözümlenmesine yardım eden bir terapi yaklaşımıdır.

“Oyun terapisi” terimi birçok farklı ekolde, farklı yaklaşımları ve teknikleri barındıran bir terimdir (Örn; Çocuk merkezli oyun terapisi, theraplay, deneyimsel oyun terapisi vb) Koza Psikoloji’de “Deneyimsel Oyun Terapisi” metodu kullanılmaktadır.

DENEYİMSEL OYUN TERAPİSİ


Deneyimsel oyun terapisi Prof. Dr. Byron NORTON ve eşi Carol NORTON tarafından geliştirilen ve kırk yılı aşkın bir süredir dünya çapında çocuklarla yapılan terapötik çalışmalarda etkin ve yaygın bir şekilde kullanılan bir terapi yaklaşımıdır.
Bu yaklaşım, oyun terapisi teknikleri arasında yönlendirilmemiş oyun tekniklerini içeren yaklaşımlardandır. Çocuk oyunu aktif olarak yönlendirir ve oyunun nasıl ilerleyeceğine kendisi karar verir. Çağrışımlar, semboller ve metaforlar aracılığı ile çocuk oyununu kurgularken sorunlarını ya da travmalarını oyuna yansıtır ve belli aşamalarda terapisti de çeşitli yollarla oyuna dahil eder.
Deneyimsel oyun terapisi ailenin katılımına yoğun bir şekilde ihtiyaç duyar. Süreç boyunca aile ile düzenli görüşmeler yapılır, çocuğun yönlendirmelerine bağlı olarak zaman zaman aile bireyleri de oyuna dahil olabilir.
Deneyimsel Oyun Terapisi aşağıdaki sorun alanlarında etkili bir şekilde kullanılabilir:

 • Kaygılar,
 • Korkular,
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve diğer Anksiyete Sorunları
 • Çocukluk Depresyonu
 • Öğrenme Güçlüğü
 • Dikkat Eksikliği ve DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu)
 • Uyum ve Davranış Bozuklukları
 • Dürtüsellik / Impulsivite
 • Okuma ve Konuşma Bozuklukları – Özgüven Sorunları
 • Boşanma Sonrası Adaptasyon Sorunları
 • Psikolojik Ağrılar, Çocukta Baş Ağrısı ve Karın Ağrıları