Aile Terapisi

       Aile; bireylerinin birbirini karşılıklı döngüsel bir şekilde etkilediği bir sistemdir. Aile terapisini bireysel terapiden ayıran en önemli fark, bireyi tek başına ele almak yerine ailenin tümünü bir bütün olarak ele almasıdır. Bireyin değişimi ile çevrenin değişimi birbirinden ayrı değerlendirilemez.

       Aile terapisinde hedeflenen i; bireyi tek başına sorunlu olarak tanımlamak yerine aile sisteminin sorununu tespit etmek ve bu sorunların çözüm yollarına yardımcı olmak ve problemlerin kaynaklandığı aile içi iletişim ve etkileşim örüntülerinin değiştirmektir.

       Aile terapisinde seanslar tek bir bireyle değil, ihtiyaç duyulan aile üyeleri ile birlikte yürütülür.