Dr.Psk.Dan. Ayça SARAÇ

       2009 yılında, Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans programından bölüm ikincisi olarak mezun oldum. Mezun olduktan sonra üç yıl kadar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezinde psikolojik danışman olarak görev yaptım. Burada özel eğitime ihtiyacı olan çocuk ve ailelerine yönelik aile danışmanlığı ve grup terapisi ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların tanılanması ve bireyselleştirilmiş eğitim programları düzenlenmesi gibi hizmetler yürüttüm. 2012 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki görevimden ayrılarak Çukurova Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. Burada bireysel ve grupla psikolojik danışma uygulamaları derslerinde aktif olarak yer aldım. 2013 yılında Çukurova Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programını "Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki Doyumunu Yordamada Akılcı Olmayan İnançlar ve Evlilik Öncesi İlişki Algılarının Rolü"  başlıklı tezi ile tamamlayarak psikolojik danışma alanında uzmanlığımı aldım. 2014-2015, yılları arasında Floransa Üniversitesi Psikoloji Bölümünde misafir araştırmacı olarak bulundum. Burada üniversite öğrencileri ve yetişkinlerle psikolojik danışma alanında kültürlerarası çalışmalar yürüttüm. 2018 Eylül ayında, Adana Sistemik Psikoterapi Enstitüsü aracılığıyla,  Almanya - IF Weinheim Aile ve Evlilik Terapisi Enstitüsü tarafından verilen Sistemik Aile Terapisi eğitimimi tamamlayarak çift ve aile terapisti ünvanı almaya hak kazandım. Eğitim, yaklaşık 4 yıla yayılmış olan iki hazırlık eğitimi ve sekiz temel eğitim ve süpervizyon süreçlerinden oluşmaktadır. Eğitimler, Weinheim Aile Terapisi Enstitüsünden gelen Alman eğitimciler (Hagen Böser, Claudia Terrahe-Hecking, Hans Lieb, Cornelia Hennecke) tarafından verilmektedir. Weinheim Aile ve Evlilik Terapisi Enstitüsü 1975 yılında kurulmuş olup Almanya’daki aile ve sistem terapileri alanında eğitim veren en eski enstitüdür. 2019 yılında, Çukurova Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı doktora programını "Evli Çiftlerin Problem Çözme Etkileşimleri ve Evlilik Doyumları: Bir Mikroanalitik Çalışma"  başlıklı tezini başarı ile tamamladım ve  psikolojik danışma alanında doktor ünvanını almaya hak kazandım. Çalışma alanlarım arasında yakın ilişkiler, evlilik öncesi ve evlilik sonrası ilişkiler, ilişki doyumu, evli çiftlerde iletişim, aile içi çatışma yönetimi gibi konular yer almaktadır. Halen Çukurova Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalında öğretim elemanı olarak görev yapmakta, Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları, Yakın İlişkiler Psikolojisi, Eğitim Psikolojisi ve Rehberlik gibi dersler yürütmekteyim. Aynı zamanda Adana’da Koza Psikoloji’de Bireysel Psikoterapi, Çift ve Aile Terapisi çalışmalarımı sürdürmekteyim. 

Aldığım Diğer Eğitimler

 
 • 2011 Nisan- Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü, 7-11 yaş ve 9-11 yaş Temel Kabiliyetler Testi Uygulayıcı Yetiştirme Eğitimi
 • 2011 Ekim- Milli Eğitim Bakanlığı 0-18 Yaş Aile Eğitim Programı
 • 2019 Mart- Çağdaş Drama Derneği, Yaratıcı Drama Liderliği Programı 1. Aşama Eğitimi
 • 2019 Ekim- Dr. Hagen Böser ve Tom Pinkall, Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Eğitimi
 • 2020 Ağustos- TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı, Psikolojik Danışma Alanında Süpervizör Eğitimi
Katıldığım Çalışma Grupları
 
 • Afetler ve Psikolojik İlk Yardım, Doç. Dr. Ö. E. Baker, Aralık 2010, Ankara
 • Okulda Yas ve Kayıp ile Çalışma, Doç. Dr. Tuncay Ergene, Aralık 2010, Ankara
 • Obsesyonlar ve Diğer Tekrarlayan Sıkıntı Verici Zihinsel İstemdışı Düşünceler İçin Değiştirilmiş BDT, David A. Clark, Ocak 2016, Hacettepe Üniversitesi
 • Psikodrama ve İlişkiler Atölye Çalışması, Prof. Dr. Arşaluys Kayır, Aralık 2017, Adana
Belli Başlı Yayınlarım
 
 • Saraç, A. , Hamamcı Z., & Güçray S. S. (2015). Üniversite öğrencilerinin romantik ilişki doyumunun yordanması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5 (43), ss.69-81
 • Saraç, A., & Erkan Z. (2016). Flört kaygısına ilişkin davranışçı yaklaşıma dayalı bireyle psikolojik danışma: vaka çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 6 (45), ss.41-50.
 • Guazzini A., Saraç, A. , Donati C., Nardi A., Vilone D., & Meringolo P. (2017). Participation and privacy perception in virtual environments: the role of sense of community, culture and gender between Italian and Turkish. Future Internet, 9(2). ss. 1-19.(ESCI İndekslerine Giren Dergi) 
 • Yalnızca-Yıldırım S., Saraç A., & Çağlayan, E. (2020). Reflecting team experiences of clients during the counseling process: a post-modernist study. Turkish Studies, 15(2), ss.1499-1514.
 • Saraç A., & Sanberk İ.(2020). Interactional coding system (ICS) as a data collection tool for observing couples' problem-solving ınteractions. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 10 (59), ss.581-602.
 • Saraç A., & Sanberk İ. (2021). Marital problem solving interaction and satisfaction: a microanalytic study, American Journal of Family Therapy, ss.1-24. (SSCI İndekslerine Giren Dergi). 
 
 
 
 
 
 
 


Koza Psikoloji Adana Psikoterapi