BİREYSEL PSİKOTERAPİ

     Psikoterapi; bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, ruh sağlığının iyileştirilmesini ve korunmasını amaçlayan konuşma tedavisidir. Psikoterapide; terapist ile danışan arasında kurulan profesyonel ilişki temelinde danışanın yaşadığı sorunlar üzerinde planlı ve kontrollü şekilde çalışılır.

      Sadece psikolojik problemler yaşayan kişiler değil, günlük hayatının herhangi bir alanında üstesinden gelemediği problemler, hayatının gidişatında aksaklıklar yaşadığını hisseden ve yaşamını daha anlamlı bir şekilde sürdürmek isteyen herkes psikoterapi sürecine başvurabilir.

      Psikoterapist kendi kuramsal bilgilerini ve uygulama becerilerini kullanarak; danışanın kendisini tanıması, mevcut kapasitesine işlerlik kazandırması, hayatına dair farkındalıklar yaşaması, daha sağlıklı ilişkiler kurması ve yeni bakış açıları geliştirebilmesi için danışana yardımcı olur.


Sistemik Terapi

Sistemik Terapi özet

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

EMDR Terapisi

EMDR Özet

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Psikodrama Terapisi

Psikodrama Özet

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız