EVLİLİK-ÇİFT TERAPİSİ NEDİR?

01 KASIM 2018

Evlilik terapisi, ilişkilerindeki sorunları aşmakta zorlanan ayrılığı düşünmeye başlayan ya da böyle devam ederse boşanmanın geleceğinin korkusunu yaşayan insanlara yardımcı olabilir. Çiftler ilişkilerinde yaşadıkları şiddetli kavgalar, güvensizlik, umutsuzluk, anlaşılmazlık, birlikte karar verme zorluğu gibi sorunlarla mücadele gibi sorunlarla daha kolay baş edebilmek için evlilik terapisine başvururlar.
Evlilik terapisi insanları illaki barıştırması gereken bir süreç değildir. Eşler terapi süreci içerisinde farkındalıkları artar, ilişkileri hakkında daha çok bilgiye ulaşır ve ilişkilerinin ne olacağına, ne yapmak istediklerine karar verirler.
Evlilik terapisinde amaçlar birlikte kararlaştırılır, çiftin gerçekçi, ulaşılabilir hedefi üzerinde karar verilir. Kriz, travmatik olaylar, gelecekten beklenti, şiddet, aldatmanın etkisi, ilişkinin kalitesini artırma, çatışmalar, daha verimli iletişim, cinsel uyum, gelecekle ilgili birlikte karar alma ya da çiftin getirdiği spesifik sorunlar üzerinde ortak bir hedef belirlenip çalışılır.
Çift terapisi genellikle haftada bir ya da iki haftada bir olarak devam eder ve çiftlerin yeteri kadar kendilerini ifade edebilmeleri için oturum süresi yaklaşık 1,5 saat sürer. Psikoterapi süreci çiftin sorununa ve yaptığı işbirliğine aynı zamanda kullanılan psikoterapi yöntemine göre en az 6-8 oturum olarak sorunların çözüme kavuşmasına kadar devam eder. Tahminen en çok 18-20 seans arasında değişir.
Evlilik terapisti terapi süreci içinde bir yargıç görevi göremez. Kimin haklı kimin haksız olduğunu ifade etmek gibi bir görevi yoktur ve bunu yapması terapinin verimliliğine uygun değildir. Çift terapisti danışanlara karşı objektif tutum sergiler ve danışanlardan birinin tarafına geçmez. Terapi sürecinin ilk seanslarında hedeflerin belirlenmesine yoğunlaşılır. Terapist, çiftin birbiri ile konuşabilmesini ve dinlemelerini yani çifti birbirine duyurmaya çalışır. Sorulması gereken soruları sorarak problemin nasıl ortaya çıktığı ve çözümün nasıl mümkün olabileceğine yönelik temalar üzerinde durulur.
Çift terapisi bireylere aklındakilerini eşleriyle güvenli bir şekilde paylaşma imkânı sunar.
 


Etiket: psikoterapi, psikolog, psikoterapist, evlilik terapisi, çift terapisi, ilişki terapisi, sistemik psikoterapi, aile terapisi, psikoterapi, ruhsal problemler, çift terapisi, niğde sistemik psikoterapi, niğde aile terapisi, niğde psikoterapi, niğde çift terapisi, niğde psikolojik danışman,