Oyun Terapisi

       Oyun, çocukların iç dünyasını semboller ve metaforlar yoluyla ifade etmesini sağlayan en önemli araçtır. Oyun terapisi ise; çocukların duygusal, gelişimsel, ruhsal ihtiyaçlarını keşfetmek ve daha sonra karşılamak için oyunu kullanan yaklaşımların genel adıdır.

         Oyun terapisinde etkililiği  kabul edilmiş belli başlı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Deneyimsel Oyun Terapisi, Theraplay ve Filial Terapi gibi yaklaşımlardır. Tüm bu yaklaşımlar genel olarak oyunu; hem çocuğu anlama hem de oyun yoluyla keşfedilen çeşitli duygusal ihtiyaçlara ve/ya zorluklara müdahale aracı olarak kullanır. Özetle oyun terapisi yaklaşımlarında oyunun kendisi bir müdahaledir.

          2 yaştan 9-11 yaşlara kadar oyun terapisi uygulanabilmektedir. Oyun terapisi ile;

  • Travma yaşantıları ve bunlara bağlı gelişen duygusal/davranışsal güçlükler
  • Fobi ve korkular
  • Tırnak yeme, alt ıslatma, çiş-kaka tutma gibi duygusal temelli güçlükler
  • Huzursuzluk, öfke nöbetleri, şiddet eğilimli davranışlar şeklinde gözlemlenen uyum sorunları
  • Kayıp ve yas süreçleri
  • Boşanma, kardeş kıskançlığı, ev-okul-şehir değiştirme gibi yaşantısal kriz durumları
  • Akran ilişkilerinde güçlükler, uyum sorunları

gibi çocuğun uyumunu bozan ve duygusal/sosyal/zihinsel gelişimini olumsuz etkileyen pek çok duruma müdahale edilebilmektedir.
 
       Oyun terapisi uygulamasında ilk seans ebeveynler ile yapılır. Bu seansta hem çocuğun öyküsü detaylı bir şekilde alınır hem de aileye süreç hakkında bilgi verilir. Seanslar genellikle haftada bir 40-60 dk olacak şekilde planlanır.

        Kurumumuzda Çocuk Merkezli Oyun Terapisi alanında eğitim almış olan Ersin BAKIN ve Deneyimsel Oyun Terapisi alanında eğitim almış olan Necla ERGÜN tarafından oyun terapisi uygulanmaktadır.
 
 


Eser Yayvan Niğde Psikoterapi ERGENLERLE PSİKOLOJİK DANIŞMA