CAS (Cognitive Assesment System) Testi

CAS Testi, 5-17 yaş arasındaki çocuk ve ergenlerin bilişsel becerilerinin değerlendirilmesine yönelik bir yetenek testidir. Her biri üç alt test içeren dört test yani toplamda 12 alt test ile öğrenmeye etki eden bilişsel işlevlerin etraflıca değerlendirilmesine olanak tanır. Tüm alt testlerden elde edilen puanların toplamı ise bir toplam zeka skoru verir ve bu puan ile çocuğun yaşına uygun zeka gelişim düzeyi hakkında yorumlamalar yapılabilir.
CAS, Dass ve Nagglieri’nin PASS teorisine dayanır ve CAS’in alt testleri bu teorinin dayandığı dört temel öğrenme işlevi olan Planlama, Dikkat, Eşzamanlılık ve Ardıl Bilişsel İşlemler alanlarından oluşur.  Bu dört alandaki değerlendirmeler yoluyla, bireyin dikkat eksikliği, öğrenme güçlükleri, odaklanma zorlukları gibi var olan potansiyelini ortaya koymasına engel olabilecek işlev bozuklukları hakkında önemli veriler sunar. Aynı zamanda performansı etkileyen birincil problemin duygusal mı, davranışsal mı yoksa bilişsel mi olduğuna dair ipuçları elde edilebilir.
Aileden ve eğitimcilerden alınan öykü ile birlikte değerlendirildiğinde CAS sonuçları, çocuğun güçlü, zayıf ve güçlendirilmesi gereken yönleri hakkında veri sağlayarak, çocuğun bilişsel potansiyelini en üst düzeyde ortaya koymasına destek olacak doğru müdahalelerin planlanmasında yol gösterici olmaktadır.

CAS Testi Ne Zaman, Kimlere ve Nasıl Uygulanır?
CAS testi çocuğun potansiyeli hakkında fikir edinebilmek, öğrenme işlevlerini anlayarak gerekli duygusal, davranışsal ve eğitsel müdahaleleri planlayabilmek amacıyla uygulanır. Test kararı verilirken amaç hiçbir zaman çocuğu üstün zekalı, disleksili, dikkat eksikliği var gibi etiketlemek değildir. Test kararında önemli olan, çocuğun öğrenme işlevlerini besleyecek çalışmaların alt yapısını oluşturacak verilerin sağlanmasıdır.
5-17 yaş grubundaki çocuk ve ergenlerde gözlemlenen aşağıdaki gibi belirtiler :

  • Süreğen akademik başarısızlık
  • Çabuk unutma
  • Yönergeleri anlamakta ve yerine getirmede zorluklar
  • Odaklanma güçlüğü, dikkatini belli bir uyarana toplamakta zorlanma, sık sık dikkatinin farklı uyaranlar tarafından çelinmesi
  • Başladığı işi bitirmekte zorlanma
  • Ödev ve okulla ilgili diğer sorumlulukları yerine getirmekte isteksizlik ve/ya çok uzun sürede zorlanarak yapma
  •  Harf, sayı ve sembolleri tanımada, hatırlamada güçlük, sıklıkla birbirine karıştırma
  • Okuma, okuduğunu anlama, okuduğu metne dair soruları yanıtlamada zorlanmalar
  • Yazma zorlukları, satır-sıra atlama, imla hataları, harf eksiltme-arttırma gibi hataları sıkça yapma
  • Matematik sembollerini tanıma, hatırlama ve kullanmada kafa karışıklıkları, işlem sıralamasında yapılan yanlışlar
vb. belirtiler test uygulanmasını gerektirebilir:

         Test uygulaması ortalama 60-75 dk arası sürmektedir. Uygulama İstanbul Üniversitesi tarafından uygulayıcı olarak sertifikalandırılmış psikolojik danışmanlar tarafından yapılır. Uygulama sonrası aile ve uzmanlara yönelik sonuç raporları hazırlanır ve bu rapora göre müdahale programları planlanabilir. Programın etkililiğini ölçmek için test en az 6 ay sonra tekrarlanabilir.

         CAS Testi kurumumuzda Uzm. Psi. Dnş. Necla ERGÜN tarafından uygulanmaktadır.