Bir seans kaç dakika sürer?

Bireysel psikoterapi oturumunun süresi 50 dakikadır. Ancak oturumun gidişatına ve danışanın durumuna göre bu süre uzayabilir.

Psikoterapi Nasıl Etkili Olur?

Psikoterapi sürecinin bir çok işlevi vardır. Bunlardan bazılarını örnek verecek olursak; Psikoterapi, var olan ancak kullanmadığınız içsel kaynaklarınızı keşfetmenize ve hayatınızın kalitesini artırmak için bunları kullanmaya başlamanıza yardımcı olabilir. Psikoterapi süreci insanın kendi içinde çıktığı yolculukta kendi hakkında yeni bilgiler ve fikirler elde etmesine yardımcı olur. Yaşadığınız kaygı ya da depresyon durumlarının sebebini içinizde arayıp bulmanıza fayda sağlar ve bu liste uzayabilir.

Ne sıklıkla psikoterapiye gitmeliyim?

Normal şartlarda oturumlar haftada bir defa olmak üzere düzenlenir. Ancak kişinin ihtiyaçlarına,motivasyonuna, problemin yapısına, finansal kaynakların gücüne göre bu aralık değişebilmektedir.

Hatırlamak bile istemediğim anılarımı konuşmanın ne yararı olabilir ki?

Sizi rahatsız eden, hatırlamak istemediğiniz anılarınızı,duygularınızı kelimelere dökmeniz, bu duygularınızın güç kaybetmesini sağlayarak, semptomlara dönüşmesine ve sizi rahatsız etmesine engel olabilir.

Psikoterapinin işe yaradığını nasıl biliyorsunuz?

1995 yılında psikoterapi görmüş 4000 insanla yapılan bir ankette psikoterapiden sonra insanların % 90'nı yaşamlarını daha iyi kontrol ettiklerini belirtmişlerdir. Yine bilimsel araştırmalar psikoterapilerin ilaçlardan daha yararlı olduğunu vurgulamaktadır. Bir bilimsel araştırmaya göre psikolojik sorunu olan ve psikoterapi gören insanlar psikoterapi görmeyen insanlara göre % 80'den fazla iyileşme göstermiştir (Smith,Glass ve Miller, 1980). Bilimsel araştırmalardan çıkardığımız sonuç şudur ki psikoterapilerin işe yaradığı kesin olmakla birlikte psikoterapiler herkes için değildir. Psikoterapinin sizin için işe yarayacağını anlamanın en kolay yolu o süreçten sizin de geçmenizdir.

Terapistler ilaç yazabilir mi?

Psikoterapistlerin ilaç yazma yetkisi yoktur. Tıp doktorlarının Psikiyatri alanında uzmanlık yapmış olan Psikiyatristlerin ilaç yazma yetkisi vardır. Psikoterapide konuşma terapisi ile süreç ilerler ancak danışanın fiziksel belirtileri kontrol altına almak için zaman zaman ilaç desteğine ihtiyaç duyulabilir. Bu noktada danışan bir hastanenin psikiyatri servisine yönlendirerek gerekli ilaçlarını alması sağlanır ve ilaç desteği ile birlikte terapi süreci devam eder.