Sistemik Terapi

       Sistemik yaklaşım adını aileyi bir sistem olarak görmesinden alır. Sistem, birbiri ile bağlantılı parçalardan oluşur ve hiçbir parça diğer parçalardan bağımsız değildir. Aile kendine özgü özellikler ve davranış biçimlerine sahip bir bütünlük arz eder. Aileyi oluşturan her birey diğerlerinden bağımsız düşünülemez, bir bireyin yaşadıkları veya sorunları diğerleriyle bağlantılıdır. Bireysel sistemik  psikoterapide de temel mantık tek bir kişiyle terapi yapılıyor olsa da birey içinde bulunduğu tüm sistemlerle (ailesi, inançları, kişilik özellikleri gibi) birliktedir. Kişi içinde yaşadığı sistemler ile bir bütün olarak ele alınır.